Povolené potraviny

POTRAVINY POVOLENÉ PRI NÁKUPE V NEMOCNIČNOM BUFETE, PRI PRÍJME A NÁVŠTEVE

Žiadne potraviny nesmú obsahovať mentolové, alkoholové príchute, arómy ! 

minerálky, sirup, mlieko, jogurt,  tvaroh, syry, suchá saláma, paštéta, sucháre, ryžové a kukuričné chleby , cukor, čokoláda - len mliečna, horká a oriešková (bez príchutí), káva, krájaný chlieb, pečivo, vianočka, maslo, horalky, apeninky, attack, ovsené vločky- müsli, ovocie (okrem citrónov a zázvoru), zelenina, instantné polievky, ovocný sáčkový čaj- lesná zmes, slané pochutiny

 

V prípade iných potravín ako je uvedené vyššie sa pacient zaväzuje nepovolené veci pod dozorom personálu zlikvidovať. O tomto pravidle  je pacient informovaný pri príjme a súhlas potvrdzuje svojím podpisom v tlačive  „Prehlásenie o poučení a súhlase s podmienkami liečby na KDZ.“