Info pre abstinentov

Meetingy

Klinika organizuje podporné mítingy pre abstinujúcich (3 skupiny - alkoholici, narkomani, gambleri)
vždy v stredu a nedeľu v čase 17.30 - 18.30 hod. (jedáleň KDZ, PNPP Pezinok). Každú poslednú nedeľu v mesiaci podporné mítingy pre abstinujúcich a ich rodinných príslušníkov.
Je potrebné ohlásiť sa u službukonajúcej sestry a rátať s náhodnými kontrolami (dychová skúška, moč).
Vstup pod vplyvom návykovej látky nie je možný!

Alfa-klub

Každý nepárny týždeň býva abstinentský Alfa-klub v Pezinku od 17:00 do 18:30.

Terapeutická skupina

KDZ dáva do pozornosti ako možnosť následnej starostlivosti Lepšia cesta, n.o., v ktorej pôsobia i terapeuti KDZ.

Jednodňovky

Možnosť jednodňovej hospitalizácie pre preliečených a z disciplinárnych dôvodov neprepustených pacientov formou návštevy so zapojením sa do denného režimu (doporučené dni - pondelok a štvrtok, začiatok o 8.30 hod).

Poznámka: je možné si objednať obed na číslach 033 6482 278, 033 6482 281. Cena 6,00 Eur. Nutné volať jeden pracovný deň vopred do 13:00 !

 

Posilňovacie liečby

Posilňovacie liečby sú možné aj v kratšom než 1/2 ročnom intervale od hospitalizácie, objednajte sa tu.