Info pre abstinentov

Doplnkový program

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

Lepšia cesta

Drogovo závislí

Prvý v mesiaci

18:00 - 20:00

Lepšia cesta

Závislí od alkoholu

Prvý v mesiaci

17:15 - 18:45

AA “naživo”

17:30 - 18:30

Ženský meeting

“naživo”

Posledný v mesiaci

17:30 - 18:30

 

Al Anon “naživo”

(prvá v mesiaci)

15:30 - 16:30

NA prezentácia “naživo”

Prvá v mesiaci

17:30

 

AA La Luce "naživo"

18:30 - 19:30

GA meeting “naživo”

17:30 - 18:30

Alfa Klub, Pezinok

17:00 - 18:30

Každý nepárny týždeň

 

AA “naživo”

17:30 - 18:30

NA online

19:00 - 20:00

     

PaPuče - NA Meeting 18:00 - 20:00 (“naživo”)

     

 

 

Jednodňovky

Možnosť jednodňovej hospitalizácie formou návštevy so zapojením sa do denného režimu (doporučené dni - pondelok a štvrtok, začiatok o 8.30 hod)

Týka sa to iba preliečených a z disciplinárnych dôvodov neprepustených pacientov

Poznámka: je možné si objednať obed na číslach 033 6482 278, 033 6482 281. Cena 6,00 Eur. Nutné volať jeden pracovný deň vopred do 13:00 !

 

Posilňovacie liečby

Posilňovacie liečby sú možné aj v kratšom než 6 mesačnom intervale od hospitalizácie, objednajte sa tu

Odporúčame dĺžku hospitalizácie 2 týždne