Kontakty

TELEFONICKÝ KONTAKT NA LEKÁRA KDZ

   
Informácie o hospitalizovaných pacientoch Pracovné dni 8.00 - 8.30 hod 033/6482 325

 

TELEFONICKÝ KONTAKT NA PACIENTA KDZ

   
A stanica (komunita A) denne 20.00-21.00 hod 033/6482 264
B stanica (komunita B) denne 20.00-21.00 hod 033/6482 340

 

EMAILOVÝ KONTAKT

 

 

Primár

MUDr. Libor Kišš

kiss@pnpp.sk

Zástupca primára

MUDr. Karin Kanászová

kanaszova@pnpp.sk

Sekundárny lekár

MUDr. Michaela Sýkorová

sykorova@pnpp.sk

Sekundárny lekár

MUDr. Diana Pargáčová

pargacova@pnpp.sk

Psychológ

Mgr. et Mgr. Barbora Waldhof

waldhof@pnpp.sk

Psychológ

Mgr. Samuel Maťo

mato@pnpp.sk

Psychológ

Mgr. et Mgr. Dušan Gábor

gabor@pnpp.sk

Psychológ

Mgr. Štefan Gula

gula@pnpp.sk

Psychológ

Mgr. Dana Špringelová

springelova@pnpp.sk

Vedúca sestra

Mgr. Janka Sandtnerová

sandtnerova@pnpp.sk

Sociálna sestra

Mgr. Marianna Aľušiková

alusikova@pnpp.sk

Dokumentaristka

Michaela Havránková

havrankovam@pnpp.sk