Návštevné hodiny

Sobota, Nedeľa a sviatky  13.30 - 16.30 hod.


Návšteva je povinná:

  • rešpektovať platné epidemiologické opatrenia.
  • dodržiavať stanovené návštevné hodiny
  • dodržiavať pokyny a usmernenia personálu PNPP
  • dodržiavať zásady slušného správania sa. Návšteva pod vplyvom alkoholu alebo iných psychoaktívnych látok nebude povolená. Pri správaní, ktoré odporuje dobrým mravom, je rušivé, obťažujúce, ohrozujúce pre okolie, si PNPP vyhradzuje právo požiadať o opustenie areálu PNPP
  • správať sa takým spôsobom, aby nedošlo k poškodeniu hospitalizovaných pacientov a majetku nemocnice
  • rešpektovať, že v areáli PNPP je zakázané prinášať alkohol a iné psychoaktívne látky – pri zistení podania ilegálnych psychoaktívnych látok hospitalizovanému pacientovi je treba rátať s oboznámením Polície SR