Návštevné hodiny

Sobota, Nedeľa a Vianočné sviatky  13.30 - 16.30 hod.


Návšteva je povinná:

  • rešpektovať platné epidemiologické opatrenia.
  • dodržiavať stanovené návštevné hodiny
  • dodržiavať pokyny a usmernenia personálu PNPP
  • dodržiavať zásady slušného správania sa. Návšteva pod vplyvom alkoholu alebo iných psychoaktívnych látok nebude povolená. Pri správaní, ktoré odporuje dobrým mravom, je rušivé, obťažujúce, ohrozujúce pre okolie, si PNPP vyhradzuje právo na požiadavku na opustenie areálu PNPP.
  • správať sa takým spôsobom, aby nedošlo k poškodeniu hospitalizovaných pacientov a majetku nemocnice
  • je zakázané prinášať do areálu PNPP alkohol a iné psychoaktívne látky – pri zistení podania psychoaktívnych látok hospitalizovanému pacientovi je treba rátať s oboznámením Polície SR.
  • je zakázané prinášať do areálu pacientom predmety a látky, ktoré môžu byť ohrozujúce alebo sú vzhľadom na stav a režim kliniky zakázané.