O nás

Naša klinika zabezpečuje komplexnú diagnostiku a liečbu závislostí od alkoholu a iných psychoaktívnych látok, patologického hráčstva u dospelých samostatných pacientov. Liečba je orientovaná psychoterapeuticky a režimovo a zameriava sa aj na komplikácie závislostí ako sú abstinenčný syndróm, predelirantný stav, iniciálne štádiá alkoholických psychóz bez suicidálneho rizika. Vykonávajú sa i ochranné protialkoholické a protitoxikomanické liečby.

Máme 2 koedukované oddelenia s osobitnou terapeutickou komunitou a liečebným režimom, maximálna kapacita je 60 pacientov

Komunita A - zatvorený ošetrovací režim pre novoprijatých pacientov

Komunita B - otvorený ošetrovací režim