Prax pre psychológov

Účastníkom psychoterapeutických výcvikov ponúkame prax aj formou vedenia terapeutických skupín (terapeut / koterapeut) na Klinike drogových závislostí a to v nasledujúcich termínoch:

Pondelok 13:30 - 15:00

Štvrtok    13:30 - 15:00

Vhodné pre budúcich terapeutov v psychoterapeutických výcvikov, ktorí potrebujú absolvovať povinnú prax na psychiatrii (B4) v počte 200 hodín. Z toho 80 hodín by mohli absolvovať touto formou (4hod / týždenne) a zvyšných 120 hodín kontinuálnou praxou (8hod / denne) na veľkom oddelení, kde sa liečia najmä pacienti z psychotických porúch.

Bližšie informácie na : hrustic@pnpp.sk