Ako poslať peniaze

PACIENT MUSÍ MAŤ SO SEBOU MENŠÍ OBNOS PEŇAZÍ PRE OSOBNÚ POTREBU!

Vo výnimočnom prípade je možné poslať hotovosť pacientovi na účet:

IBAN: SK60 1100 0000 0026 2180 9223 BIC: TATRSKBXXXX – Tatra banka, a.s.

Do poznámky prosím napíšte meno a priezvisko pacienta, za ním dopíšte názov kliniky - KDZ. (Napríklad: Tóno Mokrý, KDZ)

NEDOPORUČUJEME NOSIŤ CENNÉ VECI!

 


 

Uvítame akýkoľvek finančný, či vecný sponzorský dar.

V prípade záujmu o poskytnutie sponzorského daru pre Kliniku drogových závislostí kontaktujte prosím primára, prípadne vedúcu sestru kliniky.

Bankové spojenie a číslo účtu: Štátna pokladnica 7000286717/8180

IČO: 30801397

IBAN: SK46 8180 0000 0070 0028 6717

VS: aktuálny rok a mesiac kedy je poslaný dar (napr. 202204 – ak je aktuálne apríl 2022). Nezabudnúť uviesť názov kliniky KDZ SZU

Na uvedené číslo účtu v žiadnom prípade neposielajte peniaze pacientom !!!!

 

Ďakujeme pomáhate spolu s nami