Ako poslať peniaze

PACIENT MUSÍ MAŤ SO SEBOU MENŠÍ OBNOS PEŇAZÍ PRE OSOBNÚ POTREBU!

Vo výnimočnom prípade je možné poslať hotovosť pacientovi na účet:

IBAN: SK60 1100 0000 0026 2180 9223 BIC: TATRSKBXXXX – Tatra banka, a.s.

Do poznámky napíšte meno a priezvisko pacienta, za ním dopíšte KDZ. (Napríklad: Tóno Mokrý, KDZ)

NEDOPORUČUJEME NOSIŤ CENNÉ VECI!

 


 

V prípade záujmu o poskytnutie finančného či vecného sponzorského daru pre Kliniku drogových závislostí kontaktujte primára, prípadne vedúcu sestru kliniky.

Na uvedené číslo účtu v žiadnom prípade neposielať peniaze pacientom !!!!

Bankové spojenie a čislo účtu: Štátna pokladnica 7000286717/8180

IČO: 30801397

VS: aktuálny rok a mesiac kedy je poslaný dar (napr. 202204 – ak je aktuálne apríl 2022). Nezabudnúť uviesť názov kliniky KDZ SZU