Príjem pacienta

Pred hospitalizáciou je potrebné overiť si v pobočke zdravotnej poisťovne zaplatenie úhrad za zdravotné poistenie, t.j. nárok na zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu.

Na príjem je potrebné priniesť:

  • preukaz totožnosti
  • preukaz poistenca (doklad o dohodnutom splátkovom kalendári v prípade nedoplatkov)
  • výpis zo zdravotnej dokumentácie – v prípade iných zdravotných problémov
  • kópiu evidencie z Úradu práce, príp. preukaz u nezamestnaných

V prípade nejasností sa neváhajte obrátiť na našu prijímaciu ambulanciu: 033 6482 130

Odborné vyšetrenia budú podľa potreby dohodnuté individuálne s lekárom prijímacej ambulancie.