Príjem pacienta

  • Pred hospitalizáciou je potrebné overiť si v pobočke zdravotnej poisťovne zaplatenie úhrad za zdravotné poistenie, t.j. nárok na zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu.
  • preukaz totožnosti
  • preukaz poistenca (doklad o dohodnutom splátkovom kalendári v prípade nedoplatkov)
  • zdravotná dokumentácia – v prípade iných zdravotných problémov
  • kópia evidencie z Úradu práce, príp. preukaz u nezamestnaných

V prípade nejasností, obráťťe sa na našu prijímovú ambulanciu: 033 6482 130

Odborné vyšetrenia podľa potreby budú dohodnuté individuálne s lekárom prijímacej ambulancie.